جوابیه روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد نسبت به کارمزد من کارت

سلام به عزیزان تلخند مشهد
در رابطه با کارمزد باید عرض کنم که شهروندان می توانند از چند طریق شارژ من کارتشان را انجام دهند:
۱- “باجه های شارژ” مستقر در ایستگاه های قطارشهری و اتوبوس (۶۳باجه)
۲- “عوامل شارژ” مستقر در فروشگاه ها و دکه های مطبوعاتی نزدیک به ایستگاه های قطارشهری و اتوبوس(۲۴۵۰عامل)
۳- دستگاه های شارژ الکترونیک تعبیه شده در تمامی ایستگاه های قطارشهری و ایستگاه های برگزیده اتوبوس(۱۷۵دستگاه)
۴- استفاده از نرم افزار “شارژ من کارت”

باتوجه به مسیرهای متنوع شارژ و هزینه بالای مدیریت باجه های سنتی، به پیشنهاد فاوا و تصویب شورای محترم اسلامی شهر، مقرر شده که از ابتدای سال ۹۸، شهروندانی که اصرار به شارژ من کارت به روش سنتی (۶۳باجه)دارند، کارمزد بپردازند.
مورد ۳و۴ که به واسطه الکترونیکی بودن، هیچ هزینه ای برای شهروندان ندارند. می ماند آن ۲۴۵۰ عامل شارژ که در کنار کسب و کار خود، عملیات شارژ من کارت را هم انجام می دهند. این دسته، کارمزد عملیات خود را در ازای مبلغ هر شارژ، مستقیما از شهرداری دریافت می کنند و از قِبَل پرداخت های غیرنقدیِ تراکنشی نیز کارمزد دریافت می کنند؛ لذا سوءاستفاده از قانون جدید که شامل این عوامل نمی شود، پذیرفته نبوده و با متخلفان برخورد می شود.
همان گونه که مشخص است، کارمزد تعیین شده، برای بخش بسیار کوچکی از خدمات دهندگان وضع شده و شهروندان محترم می توانند با بهره گیری از مدل های شارژ بدون کارمزد، علاوه بر صرفه جویی اقتصادی، در مسیر کمک به هوشمندسازی خدمات در شهر مقدس مشهد گام بردارند…
پیروز و شادکام باشید..