آب گرفتگی در رسالت ۸۴ مشهد

این شرایط به خاطر سیل نیست ها! کلا چندروز بارندگی بوده وگرنه که با این وضعیت اسفناک رسیدگی به حاشیه شهر مشهد، مسئولین باید نذر صلوات کنن فاجعه رخ نده چون معلوم نیس چقدر تلفات بدیم!