رزم حسینی استاندار خراسان رضوی:
وضعیت آسیب های اجتماعی در مشهد و قم خوب نیست. انقلاب کردیم که مردم متمکن و  متدین داشته باشیم. هنوز بعد از ۴۰ سال نتوانسته‌ایم نشاط اجتماعی اسلامی را تعریف کنیم.

همین که بعد ۴۰ سال به این نتیجه رسیدین بازم جای شکرش باقیه! حالا اینکه یکم دیر شده به کنار، اما برنامه تون دقیقا برای ایجاد نشاط اجتماعی اسلامی که فرمودین چیه؟؟