اسدی، مدیرعامل‌ الیت : حدود ۸۲ درصد این ‌مبلغ بابت حقوق به شرکت برمی‌گردد. در قانون آمده که اگر الیت درآمد داشت باید صرف ساخت پارکینگ شود اما اگر۲۳ میلیارد را هم در نظر بگیریم بازهم نمیتوانیم پارکینگ بسازیم. .

دم خروس زد بیرون!! مدیرعامل محترم دو تا قانون‌های اصلی تشکیل الیت رو خودش با آماری که داده برده زیر سوال

خب اگه کل درآمد الیت (فرض کنیم ۸۲ درصدش هم واسه حقوق خرج نشه) هم برای ساخت پارکینگ کافی نیست چرا این غده سرطانی را از بین نمیبرید؟