کنگره بین‌المللی التهاب عصبی در دانشکده پزشکی مشهد با هنجارشکنی‌هایی از قبیل مصرفِ دخانیات و پوششی هنجارشکن در محوطه اصلی این محیط آکادمیک همراه بود که اعتراض دانشجویان را به دنبال داشته است.

بابا چکارشون دارین، مسئولین دانشگاه گفتن مجوز داشتن دیگه !! حالا مجوز چی و برای کی معلوم نیست فقط معلومه که میهمانان خارجی رو آزاد گذاشتند که راحت باشن بهشون خوش بگذره در مشهد ! راستی یادتونه که یه عده‌ای با فساد و بی بند و باری در شهر امام رضا (ع) مخالف بودن، پیداشون کردین سلام ما رو هم بهشون برسونین.