تجمع امروز مردم مشهد بعدازنمازجمعه
مردم دراین تجمع خودجوش از روحانیت خواستند سکوت خود را بشکند و نگذارند فردی که حامی و مجری سند نگین ۲۰۳۰ و حامی فتنه ۸۸ است وزیر آموزش و پرورش باشد.

بالاخره کی قراره یاد بگیریم اگه اعتراضی داریم از راه قانون عمل کنیم! اعتراض دارید اشکالی نداره به شرطیکه به صورت منطقی اعلام کنین نه اینکه مردم رو کاملا بی فایده به خیابون ها بکشونین!