خلیل الله کاظمی معاون حمل و نقل شهرداری مشهد:
نمایشگاه گل و گیاه امسال نسبت به سال های قبل بهتر برگزار شده است. تنوع فعالیت های بخش خصوصی و حوزه مدیریت شهری در این نمایشگاه چشمگیر است.

وقتی معاون سابق خدمات شهری که تجربه ده ساله داره، از سرپرست جدید اینجوری تعریف میکنه جای تشویق داره ها! تا کی با سرپرست اداره بشه معاونت به این مهمی آخه؟