خلیل الله کاظمی معاون حمل و نقل و ترافیک و سرپرست معاونت فنی و عمران شهرداری مشهد بابت تاخیر در آسفالت بولوار حر از مردم عذرخواهی کرد .

کاش این فرهنگ خوب عذرخواهی که بین مدیران شهری رواج پیدا کرده توی همه سازمان ها و ادارات شهرمون  فرهنگسازی بشه چون قطعا این موضوع نشانه خردمندی مسئولانه نه ضعفشون!