مجتبی بهاروند، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر مشهد: با مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد ، کارمزد شارژ حضوری من کارت حذف شد .

اول باید تشکر کنیم از اعضای شورای شهر مشهد که صدای اعتراض‌ها رو شنیدن و وارد عمل شدن و دوم باید دوباره به تاثیر رسانه اشاره کنیم که باعث قدم‌های پر برکتی در شهرمون شده، رسانه‌ها لطفا در برابر تضییع حقوق مردم سکوت نکنید.