در خبرها آمده جوان موفق تقدیر شده توسط مدیرکل کمیته امداد و مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی با پوششی نامناسب در فضای مجازی فعالیت داشته است.

به به چشم جناب مدیرکل روشن! باید ببینیم اصول انتخاب ایشون به عنوان جوان موفق دقیقا از چه منظری بوده، معیارها هم عوض شده تو این دوره زمونه انگار.!