اکبری عضو هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد:
متأسفانه قشر متوسط شهری در ایران و شهر مشهد، درحال محو شدن است و بررسی‌هایی که به لحاظ اقتصادی انجام دادیم نشانگر این است که بیش از 50 درصد مردم مشهد، جزو چهار دهک پایین درامدی جامعه هستند. .

اگه این آمار تأسف برانگیز گردن زائر و مسافر نیفته که خوبه!! آخه شهری با این حجم از سرمایه توریستی باید نگران خط فقر باشه؟ کی قراره سیاسی بازی ها تموم بشه و به فکر جیب مردم باشین آخه؟!