تعرفه ورودی در ابتدای فصل تعطیلات شهربازی پارک ملت تغییر کرد!
طبق تعرفه جدید شهربازی پارک ملت، ورودی شهربازی با احتساب رایگان بودن استفاده از وسایل تفریحی، ۳۰هزار تومان می باشد. .

حالا اگه اون سمت قضیه رو نگاه کنیم  والدین هم که قرار نیس از وسایل استفاده کنن ولی نمیتونن بچه ۵ساله رو تنها بفرستند داخل، باید پول بدن؟؟ مادر بزرگ ۷۰ ساله چی دقیقا؟؟ بازی دوسر سود شد ها واستون کلک ها!