شهردار مشهد: یکی از اولویت های ما ایجاد شهربازی در مقیاس بین‌المللی در شهر مشهد است که از اهمیت بسیار ویژه‌ای برای ما برخوردار است

اگه از کوهستان پارک که چندین ساله بسته است بگذریم میرسیم به شهربازی پارک ملت که همین چند وقت پیش تو پول گرفتن از مردم تخلف کرده بود و تا مردم اعتراض نکرده بودن صدای هیچکس در نیومده بود! برای مدیریت در شهربازی بین‌مللی باید خیلی دقت بیشتری کرد