بر اساس اعلام متولیان حمل و نقل شهرداری مشهد: از مجموع یک میلیون پلاک در تردد پارک حاشیه‌ای حدود ۸۰ هزار پلاک به الیت بدهکارند

چه جالب! با احتساب ۱۷ میلیارد طلب الیت از مردم که توسط خود الیت مطرح شد یعنی هر کدوم از اون ۸۰ هزار شهروند بیش از ۲۰۰ هزار تومن بدهی داره! یکم با منطق جور در نمیاد