علیرضا رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی، در پیام هایی جداگانه، کسب عنوان “رتبه الف مطبوعات ایران” توسط روزنامه شهرآرا را به محمدرضا کلائی شهردار مشهد و مجید خرمی مدیرعامل موسسه شهرآرا، تبریک گفت .

البته اگه احتمالا باز حساسیت ایجاد نشه که چرا استاندار به شهردار تبریک میگه و فلانی به فلانی! بیاین از موفقیت هم دیگه خوشحال باشیم و از ایجاد دوستی بین ارگان هامون خرسند!