رئیس اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی: ۸۷۵ هزار جلد دفتر با نرخ دولتی به استان خراسان رضوی اختصاص یافت

خدا کنه این دفاتر تمام و کمال با همون قیمت دولتی به دانش آموزان برسه و عده ای سودجو سوء استفاده مالی نکنن