معاون هماهنگی امور زائران استانداری خراسان رضوی:۱۳۷ فرصت سرمایه‌گذاری گردشگری در خراسان رضوی وجود دارد

جناب معاون تا امروز که آمارهای خوبی دادن، امیدواریم فقط در حد آمار نباشه و یه نقشی در رونق سرمایه‌گذاری و افزایش چرخه مالی استان داشته باشن ضمنا این ۱۳۷ فرصت رو معرفی کنین تا ما هم معرفیشون کنیم به همه