امیر اقتناعی دبیر حزب کارگزاران خراسان رضوی به سمت مشاور شهردار و مدیر کل جدید روابط عمومی شهرداری مشهد منصوب شد

یک بنده خدایی می‌گفت من نمیخوام انتصاب های سیاسی داشته باشم حالا یا ما معنی انتصاب سیاسی رو نمیدونیم یا ایشون حزب کارگزان رو کلا سیاسی نمیدونه