معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خراسان‌رضوی:مهمترین عامل افزایش شمار دانش‌ آموزان مقطع ابتدایی در این استان، مهاجرت است.

ما همینجوری هم تو آموزش مشکل داشتیم هم پرورش حالا مهاجرت شده بهانه جدید برای کم بودن کیفیت ارائه خدمات آموزشی