رئیس سازمان اورژانس کشور: در سال جاری رشد ۲۲ درصدی را در تعداد مصدومین چهارشنبه سوری نسبت به سال گذشته داشتیم.

شب به این قشنگی به یکی از ترسناک ترین شبای سال تبدیل شده