کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد در اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی: از زمان آغاز ثبت نام مدارس تاکنون هزار و ۱۸۷ مورد شکایت پیرامون عملکرد مدیران مدارس این استان هنگام ثبت نام دانش آموزان از سوی والدین مطرح شده است.

 خب دیگه نزدیک مدارس شد و همون اتفاق همیشگی! مدیران مدارس دولتی از والدین پول زور می‌گیرن بعد مدیران آموزش و پرورش مصاحبه میکنن که این کار غیر قانونیه و خیلی شیک همه به همون کار ادامه میدن