کادوی لاکچری مسی برای بازیکنان تیم ملی

و همچنان بعضی از بازیکنای تیم ملی ما هنوز با همدیگه درگیرن