با توجه به صحبت شهروندان باغ وحش مشهد برای نمازخانه و سرویس بهداشتی مجموعه هزینه تعیین کرده است

خیر سرمون مملکت اسلامی داریم! برای نماز خوندن باید پول بدیم