مدیر امور شورای اسلامی شهر و شهرداری مشهد: شهرداری مشهد، به‌ منظور افزایش ظرفیت‌ پارکینگ‌های سطح شهر و در راستای اجرای تبصره ۵۰ بودجه سال ۹۸ شهرداری، ساز و کار اعطای مشوق‌های احداث پارکینگ مازاد در کاربری‌های مختلف را تدوین کرده است.

البته دوستان مدیونین فکر کنین حرفشون خدایی نکرده شو تبلیغاتی باشه ! یادتون نیست طبق قانون قرار بود از درآمد الیت پارکینگ بسازن! مگر نمیبینید این همه پارکینگ که با درآمد الیت ساخته شده؟