رئیس فدراسیون فوتبال: کارهای مربوط به VAR با سرعت پیش می‌رود

با سرعت یعنی به لیگ دوسال آینده میرسه؟