بایگانی‌های تیراژ - فصلنامه تلخند مشهد
توقع نداشتیم مسئولان را نگران ببینیم۱۰ خرداد ۱۴۰۰

توقع نداشتیم مسئولان را نگران ببینیم

تیراژ کتاب‌ها به ۱۵ نسخه رسیده است     توقع نداشتیم قبل از اینکه آمار صفر بشه مسئولان رو نگران ببینیم!