کارگروه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

آغاز تزریق نوبت دوم واکسن روسی اسپوتنیک در مشهد

 

 

یه همت کنن کار نیمه تموم رو تموم کنن ممنون میشیم!