دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان:

خاموشی‌ها بخش صنعت را درگیر بازارسیاه ژنراتور برق کرد

 

 

مشهدی جماعت از هر محدودیتی برای خودش فرصت ایجاد می‌کنه!