شناسایی ۷ مزرعه استخراج رمز ارز در مشهد

 

 

حالا شناسایی که شوخیه، احتمالا آدرسشون رو فراموش کرده بودین!