مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی: خرید تضمینی گندم خراسان رضوی از ۳۰ هزار تن گذشت

خداکنه باز پای دلال نیاد وسط که هر کیلو آرد میشه خداتومن!