رئیس اتحادیه صنف فروشندگان گیاهان دارویی:
کرونا برای عطاری‌ها آمد داشت

 

 

پس دعوای بین پزشکان و طب سنتی بی دلیل نبوده!