قتل خونین مرد ۴۰ ساله مشهدی با ضربات چاقو

 

 

شهر نیست که فیلم ترسناکه! همه هم بازیگرای حرفه ای!