بازار کساد دلال‌ها در بازار خودروی مشهد

 

 

اوضاع بازار چقدر خرابه که ما باید نگران دلال‌ها هم بشیم!