بحث در جلسه علنی امروز شورای شهر مشهد بالا گرفت

 

 

احتمالا برق نبوده، بدون میکروفن مجبور بودن فریاد بزنن صداشون شنیده بشه!