بلوار شهید فخرایی بازگشایی می‌شود

 

 

کاش اینم مثل بعضی دوستان با قید فوریت انجام می‌شد