آیت الله علم‌الهدی: نباید کاندیدایی را به علت انتقاد از من رد صلاحیت کنید

 

 

خدا کنه دوستان کاسه داغ‌تر از آش نباشن!