هیچ مجوزی برای بازگشایی اماکن ورزشی صادر نشده است!

 

ظاهرا دوستان نیازی به مجوز شما نداشتن! چون اصلا تعطیل نکردن که الان بخوان بازگشایی کنن…