قیمت مرغ در خراسان رضوی از کل کشور کمتر است

مهم اینه مردم پول کافی ندارد واسه خرید !