پاختاکور ازبکستان ۳، شهرخودرو ایران ۰

آقایان وزیر! نتایج شهرخودرو تو لیگ قهرمانان آسیا اذیتتون نمیکنه؟